PREGLEDOVALNIK BAZE FUNKCIONALNO DEGRADIRANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI

PREGLEDOVALNIK BAZE FUNKCIONALNO DEGRADIRANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI

Stanje: oktober, 2020 

 

Baza in pregledovalnik funkcionalno degradiranih območij (FDO) sta bila vzpostavljena s projektom ciljnega raziskovalnega programa CRP 2015 z naslovom »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«, št. V6-1510, trajanje 2015-2017, vodja dr. Barbara Lampič. Projekt sta financirali Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), izvajali pa so ga Filozofska fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (obe UL) ter Geodetski inštitut Slovenije. Po zaključku projekta je MGRT do leta 2021 s posebnimi pogodbami zagotovil vzdrževanje baze in pregledovalnika, z letom 2022 pa je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skladno z veljavno prostorsko in gradbeno zakonodajo prevzelo vzdrževanje baze in pregledovalnika razvrednotenih območij (RO) v okviru projekta za »lzvedbo razvojnih in strokovno tehničnih nalog na področju urejanja prostora 2022-2023«.

 

NAROČNIKA

SOFINANCER

AVTOR BAZE FDO

Oddelek za geografijo,

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

AVTOR PREGLEDOVALNIKA