PREGLEDOVALNIK BAZE FUNKCIONALNO RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ V SLOVENIJI

PREGLEDOVALNIK BAZE FUNKCIONALNO RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ V SLOVENIJI

Stanje: november, 2023 

 

Baza in pregledovalnik funkcionalno razvrednotenih območij (FRO) sta bila vzpostavljena s projektom ciljnega raziskovalnega programa CRP 2015 z naslovom »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«, št. V6-1510, trajanje 2015-2017, vodja dr. Barbara Lampič. Projekt sta financirali Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), izvajali pa so ga Filozofska fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (obe UL) ter Geodetski inštitut Slovenije. Po zaključku projekta je MGRT do leta 2021 s posebnimi pogodbami zagotovil vzdrževanje baze in pregledovalnika, z letom 2022 pa je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skladno z veljavno prostorsko in gradbeno zakonodajo prevzelo vzdrževanje baze in pregledovalnika razvrednotenih območij (RO) v okviru projekta za »lzvedbo razvojnih in strokovno tehničnih nalog na področju urejanja prostora 2022-2023«.

Posodabljanje podatkov FRO, ki vključuje prepoznavanje in analizo novih FRO ter posodobitev obstoječih podatkov FRO (vključenih v evidenco FRO 2020), je potekalo v obdobju od avgusta 2022 do februarja 2023. Podatki prikazujejo zadnje razpoložljivo stanje, ki je datirano na marec 2023. Vsak FRO je opremljen s podatki o lastnostih območja. Pri uporabi je potrebna kritična presoja vseh podatkov o izbranem FRO.

Procesi v prostoru so dinamični, zato je pri uporabi podatkov FRO potrebno preveriti trenutno dejansko stanje posameznega FRO na terenu.

 

NAROČNIK

AVTOR PREGLEDOVALNIKA

AVTOR BAZE FRO

Oddelek za geografijo,

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani