Kontakt

Vsebina baze: doc. dr. Barbara Lampič, Oddelek za geografijo, UL FF
barbara.lampic@ff.uni-lj.si

Tehnična podpora, distribucija podatkov: Marko Zore, Geodetski inštitut Slovenije
marko.zore@gis.si